Skip to main content

Schrijf je in

Formulier toelatingsproef

Via dit formulier kan je je inschrijven voor de toelatingsproeven aan Kunsthumaniora Lemmensinstituut.

Wat gebeurt er van zodra je je hebt geregistreerd voor de toelatingsproeven? Check het inschrijvingstraject.

Hoe verloopt het inschrijvingstraject?

  • Je registreert via het online formulier. 
  • Van zodra wij je registratie ontvangen, krijg je van ons praktische informatie, voor te bereiden materiaal en opdrachten.
  • Je legt proeven af op de dag van je keuze (check de beschikbare data op de pagina van je gekozen studierichting). Diezelfde dag ontvang je het bericht of je geslaagd bent of niet:

Je bent geslaagd

  • Je ontvangt onmiddellijk ook de inschrijvingsformulieren voor school (en internaat). Stuur ze ons zo snel mogelijk terug.
  • Op de laatste zaterdag van augustus kom je naar de campus voor het inkwartieren (kamer en locker in orde brengen, boekenverkoop,…)
  • Op 1 september verwelkomen wij je om 10 u. Je maakt kennis met je titularis en klasgenoten. In de namiddag staan verschillende artistieke en/of groepsvormende activiteiten gepland. Daags nadien starten we met de lessen.

Je bent niet geslaagd

Je ontvangt bericht:

  • Ofwel, raden we je aan om te herkansen. Je krijgt dan gerichte feedback en opdrachten, alsook de datum waarop je kan herkansen.
  • Ofwel, raden we je niet aan om te herkansen. We geven dit advies als we er van overtuigd zijn dat je er niet snel genoeg in zal slagen om de vereiste startcompetenties te bereiken. Je hebt alleszins steeds het recht op 1 herkansing.
 
Wanneer je het bericht krijgt dat je niet geslaagd bent, ben je ongetwijfeld teleurgesteld. Dat begrijpen we.
De jury verwacht niet dat je al een volleerde podiumkunstenaar bent, maar kijkt wel of je over voldoende artistieke competenties beschikt om te kunnen starten in het jaar en de studierichting van je keuze. Vergeet niet dat het om leerplichtonderwijs gaat waarbij we je een 'verloren jaar' willen besparen. Aarzel niet om, wanneer je niet geslaagd bent, je artistieke droom te blijven verder zetten binnen het deeltijds kunstonderwijs.
 

Ben je geslaagd na herkansing? Bekijk dan het traject voor "Je bent geslaagd"