Skip to main content

Stefaan Celen

Piano

Stefaan Celen studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven, waar hij de titels van laureaat piano, muziekgeschiedenis en kamermuziek behaalde. Hij behaalde er ook Eerste Prijzen van harmonie, contrapunt en fuga. Later volgden de Master piano en het hoger diploma piano bij Jan Vermeulen.

Stefaan Celen concerteert regelmatig in binnen- en buitenland, zowel solo als in kamermuziekverband. Hij verleende meerdere malen zijn medewerking aan CD- alsook radio-opnamen o.a. in juni 2006 voor Klara in Geel.

Stefaan Celen is als leraar Groepsmusiceren en als coördinator verbonden aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans te Geel, als leraar piano aan de kunsthumaniora van het Lemmensinstituut en als docent piano en trajectbegeleider aan LUCA School of Arts te Leuven.