Studierichting
Woordkunst-Drama

In de studierichting woordkunst-drama ligt de focus op taal, literatuur, podiumkunst en hedendaagse podiumpraktijk

KSO lemmensinstituut

In september 2020 lanceert Kunsthumaniora Lemmensinstituut een gloednieuwe opleiding: Dans.

De focus bij de algemene vakken ligt op talen en literatuur en bij de artistieke vakken op podiumkunst, afgestemd op de hedendaagse podiumpraktijk en het medialandschap. Doorheen de opleiding bouw je visie en technische basis op in spreken, spelen en maken.

Je leert niet alleen poëzie gevoelvol voordragen, maar je werkt ook aan je mimiek, zang, camera- en microfoontechniek. Je leert zelfs “juist” ademhalen en bewegen. Klassieke en moderne talen zijn daarbij je onuitputtelijke bronnen van inspiratie.

Lessentabel  -  Toelatingsvoorwaarden  -  Onze leerkrachten -  Verder studeren

 
KSO - Lemmensinstituut Woordkunst


KSO - Lemmensinstituut Woordkunst-Drama
KSO - Lemmensinstituut Woordkunst-Drama
Doorheen je opleiding word je begeleid door leerkrachten die zichzelf ook continu bijscholen in hun specialiteit, en het beste in jezelf naar boven halen. Creatief en gedisciplineerd, met voortdurende tussentijdse feedback en een constructieve eindbeoordeling.
De lessen vinden plaats in lokalen met specifieke voorzieningen: podium, belichting, audio,…

Onze school heeft een eigen internaat dat enkel open staat voor leerlingen van Kunsthumaniora Lemmensinstituut.

Meer weten?

Voor meer info en beeldmateriaal kan je terecht op onze pagina voor toekomstige leerlingen.
 
Op zondag 30 mei 2021 staan leerlingen, ouders en al onze medewerkers voor je klaar voor een Live Chatgesprek.

 

Op 17 mei en 7 juni staan leerlingen, ouders en al onze medewerkers voor je klaar voor een Live Chatgesprek.
Of al zeker dat je wil komen?
Check de toelatingsvoorwaarden, of schrijf je in voor de toelatingsproef.

Lessentabel

Het leerprogramma omvat bovendien zowel algemene (19 à 21 uur) als artistieke vakken (15 uur). De school hanteert een evenwichtige mix van didactische methodes: klassikale aanpak, individuele oefeningen en coaching, repetities, ...


De lessen lopen over een hele week, van maandagmorgen tot vrijdagnamiddag (ook op woensdagnamiddag).

Maandag: 9.40 u. – 16.50 u.
Dinsdag, woensdag en donderdag: 8.30 u. – 16. 50 u.
Vrijdag: 8.30 u. – 15.40 u.
KSO Lemmensinstituut lessentabel Woordkunst-Drama
KSO Lemmensinstituut Woordkunst-Drama

Toelatingsvoorwaarden

  • Het onderliggend leerjaar aso, tso of kso met vrucht beëindigd hebben
  • Slagen in een artistieke toelatingsproef (zaterdag 1 juli 2023 of woensdag 23 augustus 2023):
    - Voordracht van prozastukken en poëzieteksten (worden op voorhand toegezonden)
    - Acteertest
    - Test taal en tekstanalyse

Onze leerkrachten

Verder studeren?

KSO lemmensinstituut
Je hebt je diploma kunsthumaniora, en wat nu? Je bent alvast zeer goed artistiek geschoold om het hoger kunstonderwijs aan te vatten. Dat kan op dezelfde campus aan de hogere afdelingen van LUCA School of Arts of aan een andere hogeschool in binnenland (Brussel, Antwerpen, Gent) of buitenland (Maastricht, Tilburg, Amsterdam...).

Woord en drama zal altijd een belangrijke rol in je leven spelen, maar je verkiest een niet-artistieke bachelor- of masteropleiding? Ook dat kan. Met de brede waaier aan algemene vakken die je hebt gevolgd kan je ook naar andere studierichtingen in het hoger onderwijs.