Studieaanbod Muziek

Van analyse tot zang

Van piccolo tot contrabas, van solozang tot koorzang, van samenspel tot volwaardig symfonisch jongerenorkest ... De studierichting Muziek klinkt als een wriemelende bijenkorf waarbinnen je al snel je eigen muzikale vleugels kan uitslaan.

 

Zowel algemene als artistieke vakken

Het leerprogramma omvat enerzijds vakken als aardrijkskunde, wiskunde, geschiedenis ... anderzijds word je ondergedompeld in muziekanalyse, harmonie, creatief musiceren, samenspel ... De school hanteert een evenwichtige mix van didactische methodes: klassikale aanpak, individuele oefeningen en trainingen, (orkest)repetities, ...

 

In crescendo jezelf verbeteren

Je niveau stapsgewijs naar omhoog krikken doe je niet op je eentje. Je wordt begeleid door leerkrachten die zichzelf ook continu bijscholen in hun specialiteit, en het beste in jezelf naar boven halen. Creatief en gedisciplineerd, met regelmatige tussentijdse evaluaties en een constructieve eindbeoordeling. 

“Je wordt telkens weer aangemoedigd om te bewijzen dat je het kan. En als je die partituur dan eindelijk na weken oefenen in de vingers hebt, en je ziet de leraar met een big smile achteroverleunen ... dan geeft dat een gevoel van ... Yes!!” 

Arno, 5 Muziek