Route

Kunsthumaniora Lemmensinstituut

Lemmensberg 3, 3000 LEUVEN

Tel.: 016 23 39 67

Fax: 016 22 24 77

E-mail: info.kso@lemmens.be

Google Maps