• by: Godsdienst
  • September 20th, 2020
  • Category: Algemene vakken

Sara De Troyer


Godsdienst

Sara De Troyer

Sara De Troyer

Het vak godsdienst wordt in het Lemmensinstituut gegeven door Sara De Troyer.

Net zoals leerlingen in de kunstvakken begeleid worden bij het vinden van hun eigen weg en hun eigen stijl binnen hun vakgebied, ligt ook in de godsdienstlessen de nadruk op het vinden van een eigen weg op levensbeschouwelijk vlak.

Stilte, meditatie, gebed en de rijke christelijke spirituele tradities vormen hierbij de leidraad.