• by: Geschiedenis, Coördinator
  • September 20th, 2020
  • Category: Algemene vakken

Maria Kwanten


Geschiedenis, Coördinator

Maria Kwanten

Maria Kwanten

Sinds 1989 ben ik aan het Lemmensinstituut verbonden als leerkracht geschiedenis. Ik wil mijn leerlingen eerst en vooral interesse bijbrengen voor het menselijk verleden en hen laten inzien hoe dat verleden de hedendaagse samenlevingen vorm geeft. Een brede historische basis is voor onze toekomstige kunstenaars en wereldburgers heel belangrijk. Daarom probeer ik een boeiend verhaal te brengen en leer ik hen met een kritische blik alle kanten van een verhaal te zien.  

Via bronnenonderzoek, achtergrondinformatie bij de politieke en sociaal-economische actualiteit en een actuaopdracht, zet ik jongeren aan om als goed geïnformeerde burgers verantwoordelijkheid op te nemen. De actualiteit volgen, goed leren noteren en efficiënt studeren zijn mijn stokpaardjes!