Studierichting Muziek

In de studierichting muziek ligt de focus op de podiumkunst binnen het veld van de klassieke muziek.

KSO lemmensinstituut

In september 2020 lanceert Kunsthumaniora Lemmensinstituut een gloednieuwe opleiding: Dans.

Doorheen de opleiding versterk je je instrumentaal-technische, samenspel- en creatieve vaardigheden. Je maakt kennis met een breed muziekhistorisch, -analytisch, -theoretisch en cultureel kader en werkt toe naar een persoonlijke muzikale taal.

Van piccolo tot contrabas, van solozang tot koorzang, van samenspel tot symfonisch jongerenorkest... De studierichting Muziek klinkt als een wriemelende bijenkorf waarbinnen je snel je eigen muzikale vleugels kan uitslaan.
 
KSO - Lemmensinstituut Muziek


KSO - Lemmensinstituut Muziek
KSO - Lemmensinstituut Muziek
Doorheen je opleiding word je begeleid door leerkrachten die zichzelf ook continu bijscholen in hun specialiteit, en het beste in jezelf naar boven halen. Creatief en gedisciplineerd, met voortdurende tussentijdse feedback en een constructieve eindbeoordeling.

Vanaf de 3e graad zijn er 3 opties, met elk hun eigen accenten:
 • Creërend muzikant: de nadruk ligt op muziek ‘maken’: arrangeren, componeren, improviseren…
 • Uitvoerend muzikant: de nadruk ligt op ‘podiumervaring’: uitvoeren, zowel solistisch als in groep
 • Muziektheater: samen met leerlingen woord bouw je aan een muziektheatervoorstelling.
De nauwe samenwerking met de hogeschool maakt dat je vaak les krijgt van dezelfde gerenommeerde docenten en af en toe de kans krijgt om mee te werken aan hun prestigieuze producties. Voor de muzieklessen beschikt de school over een uiterst uitgebreide infrastructuur: concertzaal, kamermuziekzaal, kapel, slagwerklokalen, harpen, beiaard, orgel, verschillende vleugels en buffetpiano’s, …

Onze school heeft een eigen internaat dat enkel open staat voor leerlingen van Kunsthumaniora Lemmensinstituut.

Lessentabel

Het leerprogramma omvat zowel algemene als artistieke vakken. De school hanteert een evenwichtige mix van didactische methodes: klassikale aanpak, individuele oefeningen en coaching, repetities, ...

Vanaf de 3de graad kan je bovendien kiezen voor de optie die het beste bij jou past: creërend muzikant, uitvoerend muzikant of muziektheater.

 

De lessen lopen over een hele week, van maandagmorgen tot vrijdagnamiddag (ook op woensdagnamiddag).
Maandag: 9.40 u. – 16.50 u.
Dinsdag, woensdag en donderdag: 8.30 u. – 16.50 u.
Vrijdag: 8.30 u. – 15.40 u.
 

Lessentabel

KSO Lemmensinstituut lessentabel Muziek

KSO Lemmensinstituut lessentabel Muziek Uitvoerend

Lessentabel Muziektheater

Meer weten?

Voor meer info en beeldmateriaal kan je terecht op onze pagina voor toekomstige leerlingen.
 
Op zondag 30 mei 2021 staan leerlingen, ouders en al onze medewerkers voor je klaar voor een Live Chatgesprek.

 

Op zondag 14 maart, 9 mei en 30 mei 2021 staan leerlingen, ouders en al onze medewerkers voor je klaar voor een Live Chatgesprek.
Of al zeker dat je wil komen?
Check de toelatingsvoorwaarden, of schrijf je in voor de toelatingsproef.

KSO Lemmensinstituut Muziek

Toelatingsvoorwaarden

 • Het onderliggend leerjaar aso, tso of kso met vrucht beëindigd hebben
 • Slagen in een artistieke toelatingsproef (donderdag 30 maart 2023 (Kijk-en-Doe-Dag), zaterdag 1 juli 2023 of woensdag 23 augustus 2023)
  - Lezing in sol- en fasleutel met zangproef
  - Gehoortest: ritmisch en melodisch dictee
  - Instrumentale proef: de kandidaten stellen aan de jury een programma voor van een viertal composities op hun huidige niveau. Wie een tweede instrument bespeelt, stelt daarvoor een tweetal composities voor.
  - Facultatief: vrij en creatief in te vullen persoonlijk toonmoment.
  - Leerlingen die minstens 14 jaar oud zijn en overwegen om de overstap naar onze school te maken, kunnen een proefles instrument aanvragen. Gebruik daarvoor het contactformulier op de website of mail naar tom.dehaes@lemmens.be.

Onze leerkrachten

Verder studeren?

KSO lemmensinstituut
Je hebt je diploma kunsthumaniora, en wat nu? Je bent alvast zeer goed artistiek geschoold om het hoger kunstonderwijs aan te vatten. Dat kan op dezelfde campus aan de hogere afdelingen van LUCA School of Arts of aan een andere hogeschool (Brussel, Antwerpen, Gent…).

Muziek zal altijd een belangrijke rol in je leven spelen, maar je verkiest een niet-artistieke bachelor- of masteropleiding? Ook dat kan. Met de brede waaier aan algemene vakken die je hebt gevolgd kan je ook naar andere studierichtingen in het hoger onderwijs.

KSO Lemmensinstituut Sur+

Sur+

Voor leerlingen uit de 3e graad die zich willen Specialiseren om nog meer te kunnen Uitblinken om hun kunst verder te Raffineren.
 
Deze leerlingen kunnen een vervolmakingscheque bekomen om een masterclass te volgen, een audio- of video-opname te maken… Ze worden gestimuleerd om bijkomende vakken te volgen aan een muziekhogeschool en kunnen hun ambities verder uitbouwen met een artistieke personal coach.