Opleiding Circuskunstenaar

In september 2020 lanceerde Kunsthumaniora Lemmensinstituut de opleiding Circuskunstenaar.

KSO lemmensinstituut

Deze opleiding is een optie binnen de studierichting Woordkunst-Drama.  De focus bij de algemene vakken op talen en literatuur en bij de artistieke vakken op podiumkunst, afgestemd op de hedendaagse podiumpraktijk en het medialandschap. Doorheen de opleiding bouw je visie en technische basis op in spreken, spelen en maken.

Leerlingen die kiezen voor de optie circuskunstenaar, onderzoeken de relatie tussen lichaam, object en ruimte in een aangepast curriculum.

Lessentabel  -  Toelatingsvoorwaarden  -  Onze leerkrachten -  Verder studeren

 
KSO - Lemmensinstituut Circus
© Tom Van Mele


KSO - Lemmensinstituut Circus
KSO - Lemmensinstituut Circus
© Tom Van Mele
Doorheen je opleiding word je begeleid door leerkrachten die zichzelf ook continu bijscholen in hun specialiteit, en het beste in jezelf naar boven halen. Creatief en gedisciplineerd, met voortdurende tussentijdse feedback en een constructieve eindbeoordeling.
We werken nauw samen met Cirkus in Beweging en maken gebruik van drie toplocaties met specifieke infrastructuur: Kapelzaal Cirkus in Beweging, Hal 5, Turnzaal Blauwput.

Onze school heeft een eigen internaat dat enkel open staat voor leerlingen van Kunsthumaniora Lemmensinstituut.

Meer weten?

Voor meer info en beeldmateriaal kan je terecht op onze pagina voor toekomstige leerlingen.
 
Op zondag 30 mei 2021 staan leerlingen, ouders en al onze medewerkers voor je klaar voor een Live Chatgesprek.

 

Op 17 mei en 7 juni staan leerlingen, ouders en al onze medewerkers voor je klaar voor een Live Chatgesprek.
Of al zeker dat je wil komen?
Check de toelatingsvoorwaarden, of schrijf je in voor de toelatingsproef.

Lessentabel

Het leerprogramma omvat zowel algemene als artistieke vakken. De school hanteert een evenwichtige mix van didactische methodes: klassikale aanpak, individuele oefeningen en coaching, repetities, ...

De lessen lopen over een hele week, van maandagmorgen tot vrijdagnamiddag (ook op woensdagnamiddag).

Maandag: 9.40 u. – 16.50 u.
Dinsdag, woensdag en donderdag: 8.30 u. – 16. 50 u.
Vrijdag: 8.30 u. – 15.40 u.
 
KSO Lemmensinstituut lessentabel Circus
KSO Lemmensinstituut Circus
© Tom Van Mele

Toelatingsvoorwaarden

  • Het onderliggend leerjaar aso, tso of kso met vrucht beëindigd hebben
  • Slagen in een artistieke toelatingsproef (zaterdag 1 juli 2023 of woensdag 23 augustus 2023):
    - Je neemt deel aan een les acrobatie en circusspecialisaties en je krijgt een creatieve opdracht. Daarnaast is er een motivatiegesprek, kracht- en lenigheidstest en fysieke screening.
    - Voordracht van prozastukken en poëzieteksten (worden op voorhand toegezonden)
    - Acteertest
    - Test taal en tekstanalyse

Onze leerkrachten

Verder studeren?

KSO lemmensinstituut
Je hebt je diploma kunsthumaniora, en wat nu? Je bent alvast zeer goed artistiek geschoold om het hoger kunstonderwijs aan te vatten. Dat kan aan de circushogescholen te Brussel (ESAC), Tilburg (ACaPA) of Rotterdam (Codarts).

Circus zal altijd een belangrijke rol in je leven spelen, maar je verkiest een niet-artistieke bachelor- of masteropleiding? Ook dat kan. Met de brede waaier aan algemene vakken die je hebt gevolgd kan je ook naar andere studierichtingen in het hoger onderwijs.